Мережа

Середня швидкість у середині мережі OptiCom вираховується як середнє значення між мінімальними та максимальними потоками передачі даних на час визначення показнику.

OK